FIM - IST Logo

POPÜLER KÜLTÜR NEDİR ?

Murat Yılmaz
POPÜLER KÜLTÜR NEDİR ?

Popüler Kültür Nedir?

Popüler kültür kelimesi Latinceden dilimize geçmiştir. Latincede populus olarak kullanılan kelimenin Türkçe karşılığı halk kavramıdır. Eski halk kültürü kavramının yerine geçmektedir. Popüler kültür kelimesini gerek günlük yaşantıda gerekse kültür konuşmalarında çok sık bir şekilde duyarız.

Sanat, bilim, edebiyat gibi birçok alanda popüler kültür kavramını kullanmaktadır. Popüler kültür geçmişteki geleneksel kültürün gelişmesi olarak ifade edilir. Popüler kültürün bir diğer adı da pop kültürüdür. 20. yüzyılın ardından bu kavram ortaya çıkmıştır. Toplumsal modernleşme ile birlikte toplu kültür olarak yayılan, günlük uygulamalar ile beraber toplumsal gelişmeyi de kapsayan, genel ve tarafsız olan, eski halk kültürünün yerine geçen kavrama popüler kültür denilir.

Türk dil kurumu popüler kültürün tanımlarken belirli bir dönem için geçerli olan hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel öğelerin bütünü olarak yapmıştır. Popüler kültür kavramı ilk olarak 1960 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmıştır. Amerika’da popüler kültür teriminin kullanım alanı genellikle çok giyilen kıyafet, çok dinlenen müzik, çok izlenen film ve çok satan kitaplar içindir.

Popüler kültür birden fazla alanda günün modasını ifade eder. Bu nedenle popüler kültür kitle kültürü olarak da bilinir. Açıklamalardan anlaşılacağı gibi popüler kültür ve evrensel kültür çok karıştırılmaktadır. Oysa popüler kültür evrensel kültür değildir.

Popüler Kültüre Örnekler 

Dünyada popüler kültür ile ilgili verilebilecek geçmiş ve gelecekten çok sayıda örnek vardır. Bu vereceğimiz örneklerin çoğu bir müziği, bir kıyafeti ya da bir kitabı kapsam içine almaktadır. Popüler kültür örnekleri içinde bir döneme adeta damgasını vuran Güney Koreli şarkıcı PSY’nin Gagnam Style şarkısı en güzel örnek olarak verilebilir.

90’lı yıllarda nerdeyse dünyadaki her kişi sanal bebek beslemekteydi. Sanal bebek beslemesi de popüler kültür örnekleri arasında yer alır. Verdiğimiz örneklerden de anlaşılacağı gibi eğlence, müzik ve televizyon topluluğunda yer alan ünlü isimler popüler kültür ikonu olmaktadırlar.

Popüler Kültür Müzikleri 

Popüler kültürün en çok etkilediği alanlardan biri müziktir. Bir döneme damgalarını vuran Cem Karaca, Moğollar ve Erkin Koray kapitalist dünya da şekil değiştiren popüler kültür örneklerini oluşturur.

Popüler kültür müzik alanında geleneksel ve modern çizgi arasında kalmaktadır. Burada halk kitle olarak adlandırılmaktadır. Üretilen müzik kitle müziği oldu ise daha doğrusu halka hitap etti ise popüler kültürde yerini almış demektir. Popüler müzikte melodi kavaramı arka plandadır. Anlatıma, bireysel ve toplumsal ifadeye yönelmektedir. Popüler kültür şarkılarına örnek vermemiz gerekirse Serdar Ortaç’ın Poşet adlı şarkısı yayınladığı dönemde popüler müzik alanına örnektir.