FIM - IST Logo

POP ART MADDİ KÜLTÜRÜN SANATI

Murat Yılmaz
POP ART MADDİ KÜLTÜRÜN SANATI

Pop Art, İngiltere ve ABD’de 50’lerin ortalarında ortaya çıkan ve 60’larda gelişen etkili bir sanat hareketidir. “Pop Art” terimi, 1955 yılında İngiliz küratör ve eleştirmen Lawrence Alloway tarafından icat edildi. Pop Art, popüler ya da “maddi” kültürün sanatıydı ve sanatın ne olması gerektiğine dair statükoya ve geleneksel görüşlere karşı bir isyandı. Düşük maliyetli ve seri üretilen yeni bir “popüler” sanat biçimiydi.

Londra, New York City ve California sanatçıları, Dada-Sürrealizm’den ve Rene Magritte ve Salvador Dali gibi sanatçılardan ilham alan baskın avangard resim ve heykel stilleri aracılığıyla popüler kültürü güzel sanatlar düzeyine yükseltti. Pop sanatçıları, Soyut Dışavurumculuğa ve onun iddialı ve duygusal algısına başkaldırmak istiyorlardı ve yarattıkları şey genç, eğlenceli ve küstah bir sanattı.

En tanınmış pop sanatçılarından bazıları kariyerlerine ticari sanatta başladılar. Andy Warhol, James Rosenquist ve Claes Oldenberg bunlardan birkaçı. Andy Warhol, Campbell’ın çorba kutuları ve kola şişeleriyle Pop Art’ı halkın gözüne sokmaktan sorumluydu. Şimdi milyonlara satılan eserler. Yıldızlığa ulaşmadan önce, Andy çok başarılı bir dergi illüstratörü ve grafik tasarımcısıydı ve en popüler eserlerini yaratmak için öğrendiği serigrafi gibi ticari yöntemleri kullandı.

Andy Warhol’un ünlülere karşı gerçek bir ilgisi vardı ve Marilyn Monroe’yu ve diğerlerini model olarak kullandı. Hollywood yıldızlarından ve onların neredeyse efsanevi statülerinden büyülenmişti ve bu göz alıcı ikonları düşük maliyetle seri üretilebilecek tüketim maddeleri olarak tasvir etmeye koyuldu. Zamanının diğer pop sanatçıları gibi, Andy de eserini bir makine tarafından üretilmiş gibi gösterecek şekilde çoğaltır ve yeniden üretirdi.

Pop Art, günlük yaşamın sıradan nesnelerini ve kitle iletişim araçlarından, çizgi romanlardan, pop müzikten, Hollywood filmlerinden, hayran dergilerinden, kurgusal karakterlerden ve genel olarak popüler görüntülerden alınan görüntüleri kendine mal ederek yerleşik sanat dünyasıyla alay etti. Genç sanatçılar, popüler kültür imgeleri ile güzel sanat geleneklerini birleştirerek iz bırakmanın peşindeydiler. Roy Lichtenstein bunu, kırmızı, sarı ve mavi gibi parlak baskın renkleri kullanan popüler reklamlardan ve çizgi romanlardan ilham alan çalışmalarıyla yaptı.

Pop sanat aynı zamanda pop müzik fenomeni ile çakıştı ve bazıları tarafından İngiliz Pop Sanatının Vaftiz babası olarak adlandırılan sanatçı Peter Blake, en iyi Beatles’ın Sgt’sini birlikte yaratmasıyla biliniyordu. Pepper’s Lonely Hearts albüm kapağı. İngiliz sanatçılar Richard Hamilton ve David Hockney’nin yanı sıra Peter, kalıcı bir izlenim bırakan renkli ve güçlü sanat eserleri yaratmak için pop kültüründen görüntüler aldı.

Bugün Pop Art her zamankinden daha güçlü ve Romero Britto, Steve Kaufman ve James Rizzi, modern eserler yaratmak için pop tarzının unsurlarını kullanan çok başarılı sanatçılar. Pop Art bir ifadeden daha fazlasıydı ve 45 yılı aşkın bir süre sonra kültürümüzü bugüne kadar büyülemeye devam ediyor.