FIM - IST Logo

GÖRSEL SANATLAR – RESİM

FIM.IST Team
GÖRSEL SANATLAR – RESİM

Güzel sanatların alt dalı olan görsel sanatlar ailesine mensup resim sanatı, bir yüzey üzerine renkler ve çizgilerle oluşturulan görsel anlatım tekniğidir. Diğer görsel sanat dallarından bahsedecek olursak bunlar: Heykel, mimari, seramik, fotoğrafçılık ve çini sanatıdır. Her biri göze hitap eden bu eşsiz sanat dallarına örüntü tasarımı, moda tasarımı, süsleme sanatı gibi görsel ögeler içeren sanat türleri de dahil olabilmektedir. Aralarından kuşkusuz en köklü ve yaygın olanı resim (çizim) sanatıdır.

İnsan, varoluşundan bu yana kendisini ifade etme ihtiyacı duymuş, içindeki duyguları dışarıya vurmayı istemiştir. İletişimini kendi iç dünyası ile göstermeye karar verdiği andan itibaren, eline ne alsa bu onun yaratıcı gücü olmuştur. Taşlardan keski yapan insanın macerası, mumdan bitki reçinesine, fırçadan karakaleme kadar uzanmaktadır. Her dönemde, gördüğünü veya hissettiğini hayata geçirmeye can atan sanatçılar, kendi tekniklerini kullanıp eserlerini hayata geçirmeyi başarmışlardır. Renk seçeneğinin azlığı, boya üretiminin olmaması, gerekli alet ve edevat’ ların yetersizliği sanatçı için bir sorun oluşturmamıştır. İçerisinde bulunduğu zamanın koşulları, sanat aşkına galip gelmemiştir. Çünkü zaten sanat, doğanın kendisidir. Kandan, topraktan, yumurtadan, yapraktan yapılan resimler gibi.

Tarihteki en eski sanat eseri yaklaşık 44 bin yıl önceye dayanıyor. Mağara duvarına kireç taşıyla çizildiği düşünülen bu resim sembolik bir anlam taşıyor. Daha çok av ve avcılık ile ilgili çizimlere rastlanılmasının nedeni, sanatın zamana ve koşula olan bağlılığını ifade ediyor. Sanat bu şekilde yüzyıllar boyunca insan hayatına etki etmiş; tarihi, toplumsal yapıyı, günün koşullarını ve bilinmeyenleri gözler önüne sermiştir. Fotoğrafın çekilemediği bir dönemi size en faydalı şekilde gösterecek tek görsel kaynağın resim olması da bunun en büyük örneğidir. Tarihi kişiliklerin portreleri, zamana meydan okuyan sarayların, köprülerin, doğal güzelliklerin tabloları birer tarih bilgisi niteliğindedir. Belki de bilinmeyen yüzlerce olay, çoğu kez gördüğümüz ama hiç fark edemediğimiz ayrıntılarında gizlidir. Çünkü sanatçı sadece duygularını veya gördüklerini değil, görülmesini istediği mesajları da eserlerinde barındırır.